Prezentare GAL

    Programul LEADER reprezinta o abordare care ofera noi oportunitati de dezvoltare rurala punand bazele identificarii nevoilor locale, intaririi capacitatii de dezvoltare si implementarii strategiilor locale de dezvoltare in vederea conservarii patrimoniului rural si cultural, dezvoltarii mediului economic si imbunatatirii abilitatilor organizatorice ale comunitatilorlocale.

Schimbarile din sectorul agricol, ca rezultat al reformei Politicii Agricole Comune, cresterea cererii consumatorilor, presiunile asupra mediului iconjurator, raspandirea rapida a noilor tehnologii, imbatranirea populatiei si depopularea rurala sunt numai o parte din factorii care afecteaza zona rurala si care solicita implementarea unui program orientat spre construirea de parteneriate public-private si valorificarea resurselor locale (fizice, umane si financiare) pentru elaborarea si punerea in practica a unor strategii de dezvoltare locala.

29 Unitati Administrativ Teritoriale (Stelnica, Bordusani, Vladeni, Facaeni, Movila, Giurgeni, Gura Ialomitei, Mihail Kogalniceanu, Tandarei, Scanteia, Valea Ciorii, Ograda, Bucu, Marculesti, Cosimbesti, Ciulnita, Saveni, Suditi, Platonesti, Gheorghe Lazar, judetul Ialomita, Baraganul, Bertestii de Jos, Frecatei, Gropeni, Marasu, Stancuta, Tichilesti, Tufesti, Victoria judetul Braila) au decis, datorita criteriilor de omogenitate a teritoriului si a ocupatiilor preponderente in zona, sa se grupeze pentru a forma Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA.

Primul pas in abordarea LEADER pentru Teritoriul acoperit de Parteneriatul GAL DANUBIUS IALOMITA- BRAILA a fost facut in perioada 2007 – 2013, prin intermediul Axei IV din PNDR, de catre Asociatia GAL DUNAREA DE JOS SUBREGIUNEA BORDUSANI-GIURGENI, care a realizat si implementat in mod participativ, printr-o abordare ”de jos in sus” a tuturor actorilor locali implicati Strategia de Dezvoltare Locala, reusind sa aiba o contributie semnificativa in dezvoltarea dinamica a  21 de comunitatii, ce se regasesc astazi la baza parteneriatului GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA.

Al doilea pas a fost facut pe fondul oferit de instrumentele financiare nerambursabile UE prin PNDR 2014 – 2020 precum si pe baza experientei dobandite anterior, Parteneriatul GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA si-a asumat continuarea dezvoltarii de tip LEADER pentru toate cele 29 UAT-uri componente ale Parteneriatului  aplicand pe Sub-Masura 19.1 – ”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala”.

Prin acest proiect au fost derulate o serie de activitati de animare si intalniri de consultare cu toti partenerii implicati, cu scopul real de a consolida capacitatea de colaborare si implicare a populatiei din comunitate, de a identifica astfel nevoile si prioritatile locale si de a directiona initiativele locale catre o directie adaptata acestora.

Sprijinul acordat prin Sub-Masura 19.1 a presupus realizarea unei Strategii de Dezvoltare Locala ce va fi implementata si gestionata cu eficienta, eficacitate, economie pe baza experientei acumulate si a viziunii stabilite in consens de catre parteneri, care au definit si agreat urmatoarele prioritati:
•Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor;
•Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.
Acestea contribuie la realizarea obiectivului general strategic al Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului GAL DANUBIUS IALOMITA- BRAILA, abordare ce vizeaza inclusiv COOPERAREA ca mod de imbunatatire a perspectivelor si a strategiei de dezvoltare locala, prin proiecte de cooperare (interteritoriala sau transnationala) obtinandu-se acces la informatii si idei noi, experienta LEADER din alte regiuni sau tari, inclusiv idei inovatoare, inovarea fiind unul dintre elementele principale ale abordarii LEADER.

Proiectele de cooperare finantate prin Sub-Masura 19.3 “Pregatirea si implementarea activitatilor de cooperare ale Grupului de Actiune Locala”  vor contribui la atingerea obiectivelor SDL : i) Favorizarea competitivitatii agriculturii prin incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele rurale si promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura, acoperind nevoia resimtita la nivelul teritoriului de incurajare a fermelor mici si medii, cu o productivitate scazuta, sa ajute sectorul agricol sa raspunda la provocari, in special cresterea competitivitatii intr-o abordare globala de piata, sa incurajeze inovarea si performanta de mediu in agricultura pentru tinerii fermieri; ii) Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele rurale, prioritate sprijinita prin actiunile de cooperare,  raspunde si obiectivului; iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea locurilor de munca.

Cooperarea interteritoriala poate fi realizata intre GAL-uri din Romania pentru fermieri din diferite sectoare agricole.

Pentru GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA cooperarea transnationala va reprezenta o oportunitate excelenta pentru a avea acces la experientele existente in alte state si de a se conecta si integra in comunitatea europeana LEADER.

Strategia de Dezvoltare Locala a GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA a fost elaborata cu respectarea cerintelor din fisa Masurii 19 – ”Dezvoltare Locala LEADER” si a Ghidului Solicitantului pentru participarea la selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala – Anexa 1 la Ordinul nr. 295 din 09.03.2016, conform cerintelor specifice ale Programului National de Dezvoltare Rurala  2014-2020 si reprezinta un instrument important pentru teritoriu in reducerea dezechilibrelor economice si sociale si a disparitatilor dintre urban – rural, CONTINUAND ABORDAREA LEADER in Teritoriu.