Stiri si evenimente

Anunt! Maine, 18.12.2018, in intervalul orar 11.30-13.30, ASOCIATIA GAL DANUBIUS IALOMITA organizeaza o activitate de informare cu privire la activitățile desfasurate in anul 2018 pentru implementarea proiectului cu titlul „Sprijin pentru cheltuielile de funcționare și animare”. Avand in vedere ca exista sesiuni active pentru masurile M3/2A „Consolidarea sectorului Agro-alimentar în teritoriul GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA”, M8/6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale in teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila” si M9/6B ” Integrarea minoritatilor, prevenirea segregarii si a excluziunii sociale in teritoriul GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA”, proiectele se vor depune in intervalul orar 08.00-11.00 – 14.00-16.00, telefon 0746286581.

__________________________________________________________________________

Asociația GAL DANUBIUS IALOMITA – BRĂILA are program cu publicul și mâine, sâmbătă, 08.12.2018, între orele 08.00 -14.00. In acest interval orar se pot depune proiecte pentru toate apelurile de selecție deschise.
Va mulțumim pentru atenția acordată liniilor de finanțare din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală DANUBIUS IALOMITA – BRĂILA.

__________________________________________________________________________

Anunt! In perioada 3-5 decembrie 2018, ASOCIATIA GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA nu va avea program cu publicul. Multumim!

__________________________________________________________________________

Favorizarea competitivității agriculturii și obținerea unei dezvoltării teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de munca se regăsesc in Reg UE nr 1305/2013 și reprezintă obiectivul general al Măsurii M4/2B Agricultura noua prin instalarea tinerilor fermieri in teritoriul GAL DANUBIUS IALOMITA – BRĂILA
Apel de selecție : 1/2018
Alocare financiară: 400.000 euro
Proiecte depuse :2
Perioada de depunere: 07.11.2018-12.12.2018

 

__________________________________________________________________________

Anunt! Vineri, 10.08.2018, sediul ASOCIATIEI GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA va fi inchis pentru lucrari de curatenie si igienizare. Va multumim!

__________________________________________________________________________

Măsura M5/6A Crearea de noi activități neagricole in teritoriul GAL DANUBIUS IALOMITA – BRĂILA

Alocare măsura: 320.000 euro, sprijin forfetar 40.000 euro

Sesiunea 1/2017 – proiecte selectate 5 – proiecte finanțate – 5
Sesiunea 1/2018 – proiecte selectate 2 – proiecte finanțate – 2

Sesiunea 2/2018 – 1 proiect depus.

Indicatori propuși: număr de operațiuni sprijinite: 8
Număr de locuri de munca create: 2

Indicatori obținuți la 13.07.2018:
Număr de operațiuni sprijinite: 7

Număr de locuri de munca create: 9 propuse prin cele 7 cereri de finanțare declarate eligibile, din care 5 au semnat deciziile de finanțare, au depus cererile de plata și au încasat prima transă.

Un proiect se afla in evaluare, a fost depus in Sesiunea 1/2018 ce s-a închis pe 13.07.2018.

Ideea ta pentru comunitatea noastra!

__________________________________________________________________________

Intrucat vineri, 29.06.2018, programul de lucru al ASOCIATIEI GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA este intre orele 08.00-20.00, informam beneficiarii ca pot depune proiecte pana la ora 20.00. Va multumim!
__________________________________________________________________________
ASOCIATIA GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA reaminteste lansarea apelului de selectie pentru masura M7/6B – ”Creșterea atractivității teritoriului GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA prin înnoirea satului”.

Proiectele vor putea fi depuse la sediul GAL situat în Șoseaua București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița pana vineri, 29 iunie 2018, orele 16.30.

Va multumim!
__________________________________________________________________________
Nota de informare privind necesitatea Grupurilor de Actiune Locala de a notifica Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
__________________________________________________________________________
Sprijinirea potentialilor beneficiari LEADER cu privire la ghiduri, lista documente.
Diseminarea informatiilor prevazute in fisele masurilor destinate Unitatilor Administrativ Teritoriale si ONG-urilor precum si Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara.
Tufesti, 22.05.2018

__________________________________________________________________________
ASOCIATIA GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA desfasoara marti, 22 mai 2018, ora 11.30, in Comuna Tufesti, Judetul Braila, in sala de sedinte a Consiliului Local, activitate pentru sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala pentru teritoriul Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila. Activitatea se adreseaza potentialilor beneficiari publici - UAT, asociatii ale UAT, ONG, unitati de cult care au sediul si isi desfasoara activitatatea pe teritoriul ASOCIATIEI GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA.
__________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________
Eveniment de informare al ASOCIATIEI GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA - activități eligibile finanțate în cadrul SDL - GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA, Restaurant Iezer, 27.03.2018.


__________________________________________________________________________

Anunt! Datorita conditiilor meteorologice nefavorabile, ASOCIATIA GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA nu va avea program cu publicul vineri, 23.03.2018. Va multumim!
__________________________________________________________________________
Anunt! Vineri, 02.02.2017, ASOCIATIA GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA nu are program cu publicul. Va multumim!
__________________________________________________________________________

Raport de selectie final Masura M6/6A "Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA", 17.01.2018

__________________________________________________________________________

Raport de selectie final Masura M5/6A "Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA", 09.11.2017

__________________________________________________________________________

Nota de informare a Grupurilor de Actiune Locala privind documentele emise de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si Garda Nationala de Mediu pentru proiectele finantate prin PNDR 2014-2020
__________________________________________________________________________

Nota privind modul de utilizare in cazul Grupurilor de Actiune Locala a coeficientilor Productiei Standard SO 2013, aprobati de EUROSTAT si DG AGRI
__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Tandarei, 26.09.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Marculesti, 22.09.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Platonesti, 19.09.2017

__________________________________________________________________________

Erata metodologie criterii selectie Masura M6/6A "Dezvoltare intreprinderi ne-agricole in teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila"
Metodologie criterii selectie initiala
Metodologie criterii selectie rectificata
Metodologie criterii selectie initiala
__________________________________________________________________________

IMPORTANT!!!

Nota de clarificari privind selectia la nivelul GAL a proiectelor depuse in cadrul Sub-Masurii 19.2 – „Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala„.

Clarificari privind implementarea Sub-Masurii 19.2 – „Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala„
__________________________________________________________________________

Intalnire de lucru avand ca tematica clarificarea anumitor aspecte privind definitivarea ghidului solicitantului Conditii Specifice aferent obiectivului specific POCU 5.2.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - DGDR-AM PNDR

28.08.2017, Bucuresti

__________________________________________________________________________

In conformitate cu Art.25 din Statutul Asociatiei GAL “Danubius” Ialomita-Braila, se convoaca Consiliul Director marti, 29.08.2017, ora 11:00, in orasul Tandarei, soseaua Bucuresti, Bl. PP, Sc. C1, Et. 1, Ap. 6.

Descarca convocatorul aici.

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Gura Ialomitei, 25.08.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Mihail Kogalniceanu, 22.08.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Tufesti, 18.08.2017

__________________________________________________________________________

Consiliul Director al Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila, Tandarei, 16.08.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Tichilesti, 25.07.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Gropeni, 18.07.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Frecatei, 11.07.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Baraganul, 07.07.2017

__________________________________________________________________________

Asociația GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA angajeaza personal pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală - LEADER, 2014 -2020.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de inscriere este 23 Iunie 2017, ora 14:00.

Posturi disponibile:

- animator

- evaluator proiecte

Detalii despre cerintele si responsabilitățile fiecarui post gasiti in anuntul ce poate fi descarcat aici.

Nota! Pentru inscrierea candidaturii, fiecare candidat va prezenta, alaturi de documentele solicitate in anuntul de angajare, certificat medical eliberat de medicul de familie.

Nota! Candidații care au depus dosare complete și conforme vor fi contactați pentru programarea interviului de angajare. Interviul de angajare va avea loc în data de 30 iunie 2017, începând cu ora 11.00.

Nota! Candidatii selectati pentru interviu in data de 30 iunie 2017:

1. Brates Costel - ora 11.00;
2. Vlasceanu Constantin - ora 11.30;
3. Sterian Cristina Viorica - ora 12.00;
4. Ichim Danut - ora 12.45;
5. Elefterescu Dorian - 13.15;
6. Serban Ana - ora 13.45;
7. Negoita Tudorita - ora 14.15;
8. Zaharescu Cristian - ora 14.45;
9. Stanescu Florin - ora 15.15.

Nota! Rezultate examen! Puteti descarca documentul aici.
__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Ograda, 27.06.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Scanteia, 20.06.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Valea Ciorii, 16.06.2017

_________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Marașu, 30.05.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Suditi, 23.05.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Saveni, 23.05.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Bordusani, 16.05.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Giurgeni, 16.05.2017

__________________________________________________________________________

Consiliul Director al Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila, Tandarei, 15.05.2017

__________________________________________________________________________

Ideea ta pentru comunitatea Gal Danubius Ialomita-Braila!
Astazi la Valea Ciorii cu domnul primar Stefan Ionescu, domnul primar Buzea Marian, domnul primar Badea Lilian si in Comuna Cosimbesti cu domnul primar Popescu Bogdan, Domnul primar Gheorghe Stelica, domnul primar Ciriblan Sorin si domnul primar Dragusin Ion!

__________________________________________________________________________

Rolul GAL-urilor în lanțul valoric - de la producția primară la politici publice - AGRARIA 2017 - Prezentare platforma on-line MALL-ul Taranesc.
Descarcati prezentarea aici.

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Gheorghe Lazar, 31.03.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Bucu, 31.03.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Stancuta, 28.03.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Bertestii de Jos, 28.03.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Cosimbesti, 24.03.2017

__________________________________________________________________________

Animarea teritoriului, sprijinirea beneficiarilor in vederea implementarii Planului de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA. Intalnire publica, Ciulnita, 24.03.2017

__________________________________________________________________________

Actiune de animare, Facaeni, 21.03.2017

__________________________________________________________________________

Actiune de animare, Vladeni, 21.03.2017

__________________________________________________________________________

Activitatea: Instruire personal GAL, perioada 15.03.2017 - 19.03.2017, Implementarea abordarii LEADER in conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locala

_________________________________________________________________

Adunarea Generala a Asociatiei GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA, Mihail Kogalniceanu, 03.03.2017

__________________________________________________________________________

In conformitate cu Art.21 din Statutul Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila, se convoaca Adunarea Generala vineri, 03.03.2017, ora 11:00, in Comuna Mihail Kogalniceanu, Caminul Cultural Mihail Kogalniceanu, Judetul Ialomita.

__________________________________________________________________________

Consiliul Director al Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila, Tandarei, 01.03.2017

__________________________________________________________________________

Actiune de animare, Victoria, 28.02.2017

__________________________________________________________________________

Actiune de animare, Movila, 27.02.2017

__________________________________________________________________________

In conformitate cu Art.25 din Statutul Asociatiei GAL “Danubius” Ialomita-Braila, se convoaca Consiliul Director miercuri, 01.03.2017, ora 17:30, in orasul Tandarei, soseaua Bucuresti, Bl. PP, Sc. C1, Et. 1, Ap. 6.

Descarca convocatorul aici.

__________________________________________________________________________

Actiune de animare, Stelnica, 17.02.2017

__________________________________________________________________________

Potentiali beneficiari in vizita la GAL Danubius Ialomita-Braila

__________________________________________________________________________

Adunarea Generala a Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila, Tandarei, 25.01.2017

__________________________________________________________________________

ANUNT INCHIRIERE SPATIU BIROURI
Data: 20.01.2017

Asociatia GAL Danubius Ialomita-Braila, cu sediul in Sat Murgeanca, Comuna Valea Ciorii, Str. Eugen Barbu, Nr. 2, Judetul Ialomita, beneficiara Contractului  de Finantare Nr. C194000232011682307285/13.12.2016 pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”, solicita inchirierea unui spatiu ce va fi folosit ca birou pe o perioada de 36 de luni, in Orasul Tandarei, Judetul Ialomita. Spatiul va avea urmatoarele caracteristici:
• Suprafata utila: 50 – 100 m²;
• Numar camere/birouri: 4;
• Sala sedinta;
• Grup sanitar;
• Apa curenta;
• Canalizare;
• Gaze;

Ofertele vor fi trimise la E-mail galdanubius@yahoo.com / office@igal.ro pana la data de 31.01.2017, orele 13.00.
Ne puteti contacta la E-mail: galdanubius@yahoo.com / office@igal.ro si la tel. 0766086731.
Va multumim!

Asociatia GAL Danubius Ialomita-Braila

__________________________________________________________________________

In conformitate cu Art.21 din Statutul Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila, se convoaca Adunarea Generala miercuri, 25.01.2017, ora 14:00, in orasul Tandarei, sala Casa de Cultura “Luceafarul”, strada Ionel Perlea, nr. 7 (langa Liceul Teoretic “Paul Georgescu”).

Descarca convocatorul aici.

__________________________________________________________________________

Consiliul Director al Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila, Tandarei, 16.01.2017

__________________________________________________________________________

In conformitate cu Art.25 din Statutul Asociatiei GAL “Danubius” Ialomita-Braila, se convoaca Consiliul Director luni, 16.01.2017, ora 16:00, in orasul Tandarei, soseaua Bucuresti, Bl. PP, Sc. C1, Et. 1, Ap. 6.

Descarca convocatorul aici.

__________________________________________________________________________

Colegiul Adminsitratiei Publice Locale al Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila, Tandarei, 06.07.2016